لیست ماشین آلات


لیست ماشین آلات شرکت روز افزون

 ردیف نام مکانیزم سیستم کارخانه سازنده مدل سال ساخت/کشور سازنده لینک محصول
1

جرثقیل 400 تن

زنجیری KOBELKO CKE4000C 2008 ژاپن مشخصات فنی
2 جرثقیل 350 تن
 
زنجیری TEREX CC2200 2008 آلمان مشخصات فنی
3 جرثقیل 360 تن تلسکوپی SUMITOMO ST3600 1995 ژاپن  مشخصات فنی
4 جرثقیل 250 تن زنجیری MANITOWOC 15000 2004 آمریکا

مشخصات فنی

5 جرثقیل 300 تن تلسکوپی KATO NK3000 1991 ژاپن مشخصات فنی
6 جرثقیل 200 تن زنجیری KOBELKO 7200 2004 ژاپن مشخصات فنی
7 جرثقیل 225 تن زنجیری AMERICAN 9310 1985 آمریکا مشخصات فنی
8 جرثقیل 230 تن زنجیری MANITOWOC 4100 1971 آمریکا مشخصات فنی
9 جرثقیل 160تن تلسکوپی TADANO TG1600 2009 ژاپن مشخصات فنی
10 جرثقیل 150 تن زنجیری DEMAG CCH600 1986 آلمان مشخصات فنی
11 جرثقیل 150 تن زنجیری IHI CCH1500 1990 ژاپن مشخصات فنی
12 جرثقیل 110 تن تلسکوپی SUMITOMO SA1100 1991 ژاپن

مشخصات فنی

13 جرثقیل 100 تن زنجیری MANITIWOC WICON3900 1998 آمریکا مشخصات فنی
14 جرثقیل 50 تن تلسکوپی XCMG QYK 50 2007 چین  مشخصات فنی
15 جرثقیل 30 تن تلسکوپی KATO/TADANO KR300  1992 ژاپن مشخصات فنی
16 جرثقیل 25 تن تلسکوپی KATO KR250 1991 ژاپن  مشخصات فنی